การตั้งค่า Norton Internet Security 2003

1. Click เม้าส์ด้านขวาบน Norton Internet Security 2003 (สัญลักษณ์รูปโลกสีเขียว) ใน System Tray แล้วเลือก Norton Internet Security

2. ไปที่เมนู option แล้วเลือก Internet Security

3. ไปที่เมนู Web Content แล้วคลิ้กที่ปุ่ม Add Site ด้านล่าง

4. พิมพ์คำว่า pantip.com เข้าไป แล้วกด OK

5. เลือกรายการ pantip.com ด้านซ้ายมือ แล้วเปลี่ยนรายการด้านขวามือในช่อง Information about visited sites โดยนำเครื่องหมายถูกหน้า Use default settings ออก แล้วเลือก Permit จากนั้นกด OK แล้ว Restart เครื่อง